------ mBot x STEM 機械人暑期課程現正接受報名 ------
提示: 已滿 快滿 未滿

mBot聖誕燈飾樂繽紛興趣課程

1 堂,每堂 3 小時。

$400 (已包括燈條及RJ25轉插)

日期 時間
第1堂 2017-12-22 (星期五) 10:00 am - 1:00 pm
日期 時間
第1堂 2017-12-24 (星期日) 10:00 am - 1:00 pm
日期 時間
第1堂 2017-12-25 (星期一) 10:00 am - 1:00 pm
日期 時間
第1堂 2017-12-26 (星期二) 2:00 pm - 5:00 pm
日期 時間
第1堂 2017-12-27 (星期三) 2:00 pm - 5:00 pm
日期 時間
第1堂 2017-12-28 (星期四) 10:00 am - 1:00 pm
日期 時間
第1堂 2017-12-29 (星期五) 2:00 pm - 5:00 pm
日期 時間
第1堂 2017-12-30 (星期六) 2:00 pm - 5:00 pm
日期 時間
第1堂 2017-12-31 (星期日) 10:00 am - 1:00 pm


每位參加課程的學員都會獲得小禮物一份

對象:6歲或以上
 

又到聖誕~~! BTL為您地準備左一個應節好玩又學到野既課程,就係將mBot成為應節既小工具。mBot其實可以發出不同顏色既LED燈光,亦可響出不同音調,我地就可以教到大家利用mBot制作溫馨浪漫既氣氛燈,奏出知名既聖誕樂曲,今次更加入額外燈條配件(總值超過150元),令學生可以制作裝飾聖誕樹必備的走馬燈。令今年既聖誕,除左快樂,亦增加一份教育意義。

 


培訓內容:

 

 

  1. mBot如何連線
  2. mBot編程介面介紹
  3. 雲端搖控及底板程式寫入
  4. 如何額外安裝燈條
  5. 如何驅動燈光及聲音系統
  6. 氣氛燈制作
  7. 走馬燈制作
  8. 聖誕音樂編寫
  9. 多系統結合